Fuji SuperCCD HR vs. SuperCCD SR

מאת:

דייב מ- Imaging-Resource קיבל לידיו את ה- FinePix F700 מיצור המוני ופרסם בדיקה קצרה של המצלמה כנגד ה- FinePix S5000.
כזכור, ה- FinePix F700 היא בעלת שבב מסוג SuperCCD SR מדור רביעי אשר מתיימר להיות בעל מרחב דינאמי רחב מאוד מפני שכל
פיקסל על פניו בנוי מזוג תאים, אחד ברגישות גבוהה ואחד ברגישות נמוכה.
דייב בדק את המצלמה כנגד ה FinePix F700 בעלת שבב SuperCCD HR מדור רביעי שהוכרזה לפני כשבוע, והגיע לתוצאות ומסקנות מעניינות ביותר.

תגים: