Image Stabilization Test – Olympus E-520

מאת:

בעבר הזכרנו את "חליפת הבחינה" אשר אתר Imaging-Resource "תפר" עבור בדיקת מודולי ייצוב תמונה במסגרת אתר בחינת העדשות שלו SLR Gear.
בין אם הייצוב מבוצע בחיישן או בעדשה על פי האתר יש להם מתודת בדיקה שלמה אשר יכולה להעריך את איכות הייצוב.

היום פרסם האתר בחינה של מערכת הייצוב של ה- Olympus E-520. זוהי DSLR רמת כניסה וחשוב לזכור זאת.
זוהי הבחינה השנייה של האתר כאשר הראשונה הייתה לעדשה מיוצבת, Canon f/4L 70-200 IS, מה שמאפשר בחינה ראשונית "ראש בראש" של שתי הגישות.
אין לקפוץ למסקנות כי זה מדגם קטן ובטח לא מייצג, אבל נראה שייצוב בחיישן, לפחות על פי 2 התוצאות הללו (ראוי לזכור שהייצוב בעדשת ה- Canon נחשב לאחד המוצלחים שיש), אין במה להתבייש.

אם בהמשך יתברר שזו לא תוצאה "מקרית" הרי שהרבה צלמים יוכלו להרגיש שהם משלמים פרמייה ללא צורך בכל פעם שהם קונים עדשה מיוצבת.

תגים: ,