Kodak DCS Pro 14n מאחרת לבוא

מאת:

קודאק, שהכריזה בתערוכת פוטוקינה על המצלמה המסעירה החדשה ה- Kodak DCS Pro 14n.
הודיעה כי התאריך ההשקה של המצלמה שהייה מתוכנן לחודש הנוכחי הרי הוא דצמבר, נדחה לחודש הבא והוא עכשיו אמצע ינואר 2003.

קודאק פרסמה את הדחייה במאמר של תשובות ושאלות, בו נאמר – "ההתרשמות ההתחלתית של המשתמשים חשובה להצלחת המוצר".
ועוד נאמר – "המצלמה בעלת טכנולוגיות מתקדמות שהם יותר המצאה חדשה ונראה כי החמצנו את התאריך בחודש או יותר שזה לא סיפור גדול בהתחשב בעובדות".

ובכן, נצטרך לחכות חודש נוסף עד שנדע אם באמת שווה היה לחכות.

תגים: