Pentax *ist DL2

מאת:

פנטקס יפן הכריזה על *ist DL2, מצלמת שדרוג ל*ist DL הישנה. מדובר בעדכון קל בלבד אשר מסתכם במערכת מיקוד משופרת בעלת 5 אזורים מיקוד מוצלבים במקום שלושה, 8 מצבי סצנה מוכנים מראש וכפתור digital preview חדש אשר מאפשר לצלם לצלם תמונות ניסיון מבלי לשמור את המידע על כרטיס הזיכרון. הדבר יכול להיות שימושי כאשר מבצעים ניסיונות לכיוון איזון לבן או את החשיפה מבלי לשמור את התמונות בכרטיס. נראה כי המצלמה דומה למצלמת הsamsung שהוכרזה לפני מספר שבועות בהמשך לשיתוף הפעולה בין החברות. על פי המידע ברשת ניתן להבין כי ה*ist DL2 מיועדת לשיווק אסיה בלבד.

תגים: ,