ארכיון כתבות עם התג "מיקוד"

מיקוד עוקב וסף זמן המתנה

יום חמישי, 6 בנובמבר, 2008 מאת:

מצלמות הרפלקס עשו דרך ארוכה בנושא המיקוד האוטומטי. ממערכות פשוטות יחסית בעלות איזור מיקוד יחיד התקדמנו למערכות מורכבות בעלות 45 או 51 איזורים בעלות יכולות מיקוד עוקב מרשימות ואף יכולת לזהות צבע ופנים.  גם ניקון וגם קנון, המובילות בשוק, מאפשרת לצלם להגדיר ולשנות מגוון הגדרות ופרמטרים שמשפעים על התפקוד של מערכת המיקוד. לעיתים הגדרה אחת […]